KOMISIJA INICIJUOJA DISKUSIJAS, KAIP SUVALDYTI GLOBALIZACIJĄ

10 gegužės, 2017

Gegužės 10 d. Komisijos paskelbtu dokumentu dėl globalizacijos suvaldymo siekiama įžiebti diskusiją, kokiu būdu ES ir jos valstybės narės galėtų formuoti globalizaciją, kad būtų aiški jos kryptis ir gerėtų europiečių gyvenimas. Dokumentas pagrįstas sąžiningu globalizacijos naudos ir trūkumų įvertinimu.


Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Globalizacija apskritai naudinga Europos ekonomikai, tačiau tai mažai rūpi mūsų piliečiams, jei nauda paskirstoma neteisingai ir nesiekiant lygybės. Europa turi prisidėti prie pasaulinių taisyklių perrašymo, kad laisva prekyba taptų sąžininga prekyba. Kad globalizacija taptų tvari ir atneštų naudos visiems europiečiams. Kartu turime vykdyti politiką taip, kad žmonės gautų išsilavinimą ir kvalifikaciją, kurios reikia norint neatsilikti nuo permainų mūsų ekonomikoje. Geresnis perskirstymas padės užtikrinti socialinę sanglaudą ir solidarumą, kuris yra šios Sąjungos pamatas.“
Diskusijoms skirtame dokumente atvirai parodoma tai, ką globalizacija atnešė Europos Sąjungai. Nors globalizacija Europos Sąjungai buvo labai naudinga, ji taip pat sukėlė daug problemų. Visame pasaulyje šimtams milijonų žmonių globalizacija padėjo išbristi iš skurdo, o skurdesnėms šalims – sumažinti atsilikimą. Europos Sąjungoje pasaulinė prekyba paskatino ekonomikos augimą: kiekvienas papildomas milijardas eurų eksporto reiškė 14 000 darbo vietų. Pigesnis importas taip pat naudingas visų pirma neturtingesniems namų ūkiams. Tačiau ta nauda nėra garantuota ir ne visi piliečiai jos gauna vienodai. Europa nukenčia dėl to, kad ne visos kitos šalys laikosi tų pačių standartų tokiose srityse kaip užimtumas, aplinka ir sauga, todėl Europos įmonėms sunkiau vien kaina konkuruoti su užsienio firmomis; todėl gali tekti uždaryti gamyklas, naikinti darbo vietas ar mažinti darbininkų darbo užmokestį ir prastinti darbo sąlygas.
Tačiau problemų neišspręs nei protekcionizmas, nei beribė laisvė. Diskusijoms skirtame dokumente pateikti argumentai aiškiai rodo, kad globalizacija gali būti naudinga tada, kai ji tinkamai valdoma. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, regionais, tarptautiniais partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais ES turi užtikrinti, kad teigiamas globalizacijos poveikis būtų paskirstytas geriau. Turėtume kartu pasinaudoti proga formuoti globalizaciją pagal savo pačių vertybes ir interesus.
Diskusijoms skirtu dokumentu šiandien pradedami labai reikalingi debatai, kaip ES gali geriau suvaldyti globalizaciją ir reaguoti į jos atveriamas galimybes bei keliamas problemas:
• svarstant ES vietą pasaulyje dokumente visų pirma aptariamas poreikis formuoti iš tiesų tvarią pasaulinę tvarką, pagrįstą bendromis taisyklėmis ir bendra darbotvarke. ES visada rėmė griežtų ir veiksmingų daugiašalių pasaulinių taisyklių rinkinio idėją ir turėtų toliau jį pildyti taip, kad būtų sprendžiamos naujos problemos ir užtikrinamas veiksmingas taisyklių įgyvendinimas. Pavyzdžiui, ES galėtų spausti priimti naujas taisykles, kurios suvienodintų sąlygas – užkirstų kelią žalingai ir nesąžiningai praktikai, tokiai kaip mokesčių vengimas, valdžios subsidijos ar socialinis dempingas. Veiksmingos prekybos apsaugos priemonės ir daugiašalis investicijų teismas taip pat galėtų padėti ES ryžtingai veikti prieš nesąžiningai besielgiančias šalis ar įmones.
• ES vidaus politikai dokumente siūloma patikimų socialinio pobūdžio priemonių, kurios saugotų piliečius ir suteiktų jiems galių, ir būtinų švietimo bei mokymosi visą gyvenimą galimybių. Progresyvių mokesčių politika, investicijos į inovacijas ir tvirta gerovės politika – visos šios priemonės kartu galėtų padėti teisingiau perskirstyti gerovę. Šiuo metu neigiamą poveikį galima sušvelninti naudojant ES struktūrinius fondus ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, kad darbo netekę asmenys galėtų vėl įsidarbinti.
Pagrindiniai faktai
Maždaug trečdalis ES nacionalinių pajamų gaunama iš prekybos su likusiu pasauliu. Augant užjūrio rinkoms, Europos eksportas didėjo ir palaikė geriau apmokamas darbo vietas. Specializuodamosi srityse, kuriose joms sekasi geriausiai, šalys gali gaminti daugiau mažesnėmis sąnaudomis ir taip didinti perkamąją galią. Žmonės laisvai keliauja, dirba, mokosi ir gyvena skirtingose šalyse. Jie tarpusavyje bendrauja internetu, dalydamiesi idėjomis ir patirtimi, atskleisdami savo kultūrą. Studentai gali per internetą klausyti kursus, kuriuos rengia geriausi universitetai visame pasaulyje. Tarptautinė konkurencija ir mokslinis bendradarbiavimas paspartino inovacijas. Be to, globalizacija šimtams milijonų žmonių padėjo išbristi iš skurdo, o skurdesnėms šalims – sumažinti atsilikimą.
Tačiau dėl globalizacijos atsiranda ir problemų. Daug europiečių sunerimę, kad globalizacija didina nelygybę, atima darbo vietas, didina socialinę neteisybę, prastina aplinkosaugos, sveikatos priežiūros ir privatumo standartus. Kartais jie junta grėsmę savo tapatybei, tradicijoms ir gyvenimo būdui. Šių nerimo balsų negalima praleisti pro ausis – į juos reikia reaguoti.
Suvaldyti globalizaciją, kurti geresnį pasaulį, skatinti už Europos ribų laikytis aukštų standartų ir vertybių, ginti mūsų piliečius nuo nesąžiningos verslo praktikos, stiprinti mūsų visuomenės atsparumą ir didinti mūsų ekonomikos konkurencingumą – tai svarbiausi Komisijos prioritetai.
Diskusijoms skirtas dokumentas dėl globalizacijos suvaldymo parengtas po kovo 1 d. paskelbtos Baltosios knygos dėl Europos ateities (https://ec.europa.eu/lithuania/node/5763_lt), kurioje aptarti pagrindiniai artimiausio dešimtmečio Europos iššūkiai ir galimybės. Baltąja knyga buvo pradėtas procesas, per kurį 27 ES šalys apsispręs dėl savo Sąjungos ateities. Siekdama paskatinti diskusijas, Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir suinteresuotomis valstybėmis narėmis Europos miestuose ir regionuose rengs diskusijas dėl Europos ateities.
Po dokumento dėl globalizacijos suvaldymo bus paskelbti keli kiti diskusijoms skirti dokumentai:
• dėl ekonominės ir pinigų sąjungos tobulinimo, remiantis 2015 m. birželio mėn. paskelbtu Penkių pirmininkų pranešimu;
• dėl būsimos Europos gynybos;
• dėl ES finansų ateitis.
Daugiau informacijos:
Diskusijoms skirtas dokumentas dėl globalizacijos suvaldymo.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Naudingos nuorodos

  •  
     


    2022