MŪSŲ KRAŠTIEČIAI UŽSIENYJE GALĖS DAUGIAU GYDYTIS, BET UŽ GROŽIO PASLAUGAS TEKS SUSIMOKĖTI PATIEMS

09 gruodžio, 2013

Š.m. spalio 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos direktyvos nuostatos, perkeltos į mūsų šalies nacionalinę teisę, kurios suteiks daugiau galimybių mūsų kraštiečiams, apdraustiems Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), gydytis ES, gauti reikiamas specialistų paslaugas, o šių šalių piliečiams – naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis mūsų šalyje. Apie šią naujovę informuoja Kauno teritorinė ligonių kasa. Kalbamės su Kauno teritorinės ligonių kasos gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Valinskaite - Barščevičiene.

Nuo šiol pacientai galės gauti norimas gydymo paslaugas  bet kurioje  ES šalyje. Teisės aktuose ši paslauga apibrėžiama kaip tarpvalstybinė sveikatos priežiūra. Kas tai yra?

R. V. Tai kitoje Europos Sąjungos šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine bei Norvegijoje apdraustiesiems teikiamos  gydytojų specialistų paslaugos, siekiant įvertinti, palaikyti ar pagerinti pacientų būklę, taip pat vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir medicinos prietaisų išrašymas ir išdavimas. Apibendrinus, tai reiškia, kad išsiplėtė gydymo įstaigų ratas, kuriose pacientai galės gydytis, - t. y. jiems suteikiama teisė pasirinkti gydymo įstaigą taip pat įsigyti vaistus, medicinos pagalbos priemones ir medicinos prietaisus ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir kitose anksčiau paminėtose šalyse,

Ar tiesa, kad gydantis užsienyje, už suteiktas paslaugas pirmiausia reikės susimokėti patiems ir grįžus išlaidos bus kompensuotos?

R.V: Taip. Pacientas už suteiktas paslaugas, įsigytus vaistus, medicinos pagalbos priemones ir medicinos prietaisus  turės sumokėti pats toje valstybėje galiojančiomis gydymo paslaugų kainomis. Šios išlaidos bus kompensuojamos tik privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje apdraustiems asmenims.

Kokie pagrindiniai  tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų kompensavimo principai?

R.V:  Kreipimosi į šių šalių gydymo įstaigas tvarka yra tokia pati kaip ir kreipiantis į Lietuvos gydymo įstaigas ir tik tokiu atveju pacientui išlaidos už suteiktas gydymo paslaugas bus kompensuojamos, t. y. jeigu:

1)paslaugos teikimo metu pacientas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje;

2)pacientas į kitos ES šalies gydymo įstaigą dėl gydytojų specialistų, stacionarinių ir/ar kitų  paslaugų kreipėsi turėdamas LR gydymo įstaigos, sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa, gydytojo išduotą siuntimą;

3)kitoje ES šalyje suteiktos gydymo paslaugos atitinka Lietuvoje teikiamas paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Išlaidos bus kompensuojamos tik gavus raštišką apdraustojo prašymą.

Be to, svarbu žinoti, kad atvykus gydytis svetur (konsultuotis ar operuotis) paslaugų reikės laukti bendroje eilėje, - jokių išimčių taikoma nebus.

Ar bus kompensuojama visa išlaidų suma?

R.V: Svetur paslaugas gavusiems pacientams išlaidos bus kompensuojamos tokiomis pat sąlygomis ir apimtimi, kaip jos būtų kompensuojamos mūsų šalyje. Kompensuojamos tik tokių paslaugų, kurios teikiamos Lietuvoje ir kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, išlaidos. Kompensuojama tokiomis kainomis, kokios nustatytos Lietuvoje, bet neviršijant faktinių išlaidų. Todėl labai svarbu žinoti, kad už Lietuvos ribų sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja gerokai brangiau. Kitas išlaidas, pavyzdžiui, kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, vertimo išlaidas ir pan., pacientai turės  apmokėti savo lėšomis.

Tai reiškia, kad nebus kompensuojama už maitinimą ir apgyvendinimą, gydantis ES šalies ligoninės stacionare?

R.V: Anksčiau paminėtos kitos išlaidos, tai papildomos išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gydymo paslaugomis, tačiau, jeigu pagal toje šalyje galiojančią apmokėjimo už gydymo paslaugas tvarką, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos ligoninėje priskiriamos prie paciento priemokų, jos kompensuojamos nebus.

Kur pacientas turės kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensacijos?

R.V: Dėl išlaidų kompensacijos pacientai galės kreiptis į 5 teritorines ligonių kasas: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Kokius dokumentus reikės pateikti, norint gauti išlaidų kompensaciją?

R.V: Norint gauti išlaidų kompensaciją reikės pateikti :

1) nustatytos formos prašymą kompensuoti išlaidas;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtintą jo kopiją, jeigu prašymas pateikiamas ne asmeniškai;

3) medicinos dokumentus arba jų kopijas - LR gydymo įstaigoje gydytojo išduoto siuntimo kopiją; kompensuojamųjų vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą ir gavimą patvirtinančių dokumentų ir receptų kopijas, jeigu prašoma kompensuoti vaistų, medicinos pagalbos priemonių ar medicinos prietaisų išlaidas; jeigu kompensuojamieji vaistai ir/ar medicinos pagalbos priemonės išrašytos Lietuvoje, - 3 formos receptų, naudojamų Lietuvoje išimties atvejams, pagal kuriuos buvo parduoti vaistai ir/ar medicinos pagalbos priemonės, kopijas;

4) finansinių dokumentų originalus – sąskaitas faktūras ir jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus – kasos aparato čekius, kasos pajamų orderius ar kitus įrašus.

Ar yra nustatytas terminas, per kurį reikia pateikti prašymą ligonių kasai dėl gydymo išlaidų kompensacijos? Ar ilgai reikės laukti išlaidų kompensavimo?

R.V: Pacientai, apdrausti PSD ir gavę reikiamas paslaugas svetur, turės ne vėliau kaip per vienerius metus kreiptis į teritorinę ligonių kasą ir pateikti prašymą kompensuoti patirtas gydymo išlaidas. TLK direktoriaus įsakymu sudaryta komisija sprendimą dėl išlaidų kompensavimo privalo priimti per 30 darbo dienų nuo paciento prašymo ir privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos kompensuojamoji suma turi būti pervesta į paciento nurodytą sąskaitą banke, išskyrus dantų protezavimo ir sąnarių endoprotezavimo paslaugų išlaidas.

Ką reiktų žinoti planuojant gydytis užsienyje?

R.V: Visų pirma, pacientai turi žinoti, kad už suteiktas paslaugas privalės sumokėti savo lėšomis, gydymosi valstybėje galiojančiomis kainomis ir tvarka, o išlaidos bus kompensuojamos Lietuvoje galiojančiomis kainomis ir tvarka, todėl planuojantiems vykti gydytis į užsienį, reikia pirmiausia tiksliai išsiaiškinti, kokios paslaugos bus kompensuojamos, kiek jos kainuos svetur, kokį kainų skirtumą žmogus pats turės padengti. Taip pat sužinoti, kokių dokumentų ir siuntimų jam reikės norint išvykti, kokius dokumentus reikės pateikti grįžus, kreipiantis dėl išlaidų kompensacijos.

Beje, kompensuojamos bus tik gydymo paslaugos, o ne estetinės chirurgijos, pvz. raukšlių lyginimas, dantų balinimas ar kitos grožio korekcijos.

Taip pat reikia nepamiršti, kad norint vykti gydytis į užsienį, visais atvejais reikalingas gydytojų siuntimas, nes tokia sąlyga taikoma ir apdraustiesiems, gaunantiems paslaugas Lietuvoje.

Ar domisi Lietuvos gyventojai šiomis paslaugomis, o gal  jau yra pasigydžiusių kitoje Europos šalyje, kurie kreipėsi į ligonių kasą dėl kompensacijos?

R.V: Besidominančių gydymusi kitose ES šalyse yra, kol kas dažniausia klausimai užduodami telefonu. Į Kauno teritorinę ligonių kasą dėl išlaidų kompensavimo kreipėsi vienas pacientas. Tačiau jo šeimos nariui gydymo paslaugos kitoje ES šalyje buvo suteiktos rugsėjo mėn., t. y. iki šios tvarkos įsigaliojimo, todėl prašymo dėl išlaidų kompensavimo asmuo pateikti negalėjo. Tuo pačiu primenu, kad gali būti kompensuojamos išlaidos tik tų paslaugų, kurios buvo suteiktos nuo 2013 m. spalio 25 d.

Į Vilniaus ir Klaipėdos teritorines ligonių kasas kreipėsi po vieną pacientą su prašymais suteikti informaciją, kokia išlaidų suma būtų kompensuojama, jeigu kitoje ES šalyje būtų suteiktos paslaugos, konkrečiai nurodydami, dėl kokios ligos  gydymo jie norėtų kreiptis į kitos ES šalies gydymo įstaigas.

Kas teikia išsamią informaciją apie gydymą užsienyje?

R.V: Labai daug informacijos vykstantieji gydytis svetur galės gauti naujai sukurtame tarpvalstybinės sveikatos priežiūros kontaktinių centrų (NKC) tinkle, kuris užtikrins nuolatinį patikimos informacijos teikimą pacientams apie sveikatos priežiūros paslaugas įvairiose šalyse. Toks centras veiks ir Lietuvoje, kuriame pacientams konsultavimo paslaugas teiks Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnybos ir VLK specialistai. Centro, veikiančio mūsų šalyje, interneto svetainės adresas www.lncp.lt

Nuo spalio 25 d. įsigaliojus ES direktyvų nuostatoms, Lietuvoje tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro funkcijas vykdys VLK, kuri teiks informaciją išvykstantiems ir kompensacijos siekiantiems pacientams, bei Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, kuri bus atsakinga kitais direktyvos įgyvendinimo klausimais.

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.

 

Kauno teritorinės ligonių kasos informacija

 

 

 

 

Naudingos nuorodos

  •  
     


    2022