Skaitmeninė darbotvarkė. ES tyrimo duomenimis, pritraukus daugiau moterų į ES skaitmeninį sektorių BVP kasmet padidėtų 9 mlrd. EUR

03 spalio, 2013

Daugiau merginų sudominti karjera skaitmeniniame sektoriuje ir pritraukti daugiau moterų užimti šio sektoriaus darbo vietas būtų naudinga skaitmeninių technologijų pramonei, pačioms moterims ir Europos ekonomikai. Tai pagrindinė šiandien Europos Komisijos paskelbto informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje dirbančių moterų tyrimo išvada.

Tyrimo duomenimis, šiuo metu IRT sektoriuje dirba per mažai moterų:

1.iš 1000 moterų, įgijusių bakalauro arba kitą pirmosios pakopos studijų diplomą, tik 29 turi IRT srities diplomą (palyginti vyrų – 95) ir tik 4 iš 1000 moterų galiausiai dirbs IRT sektoriuje;

2.moterys daug dažniau negu vyrai palieka šį sektorių karjeros pusiaukelėje, mažai jų eina vadovaujamas ir su sprendimų priėmimu susijusias pareigas (net mažiau negu kituose sektoriuose);

3.tik 19,2 % IRT sektoriaus darbuotojų, palyginti su 45,2 % ne IRT darbuotojais, vadovai yra moterys.

Tačiau, tyrimo duomenimis, jei ši tendencija būtų pakeista ir moterų skaitmeniniame sektoriuje dirbtų tiek pat kiek vyrų, Europos BVP kasmet galėtų būti padidintas maždaug 9 mlrd. EUR (tai 1,3 karto daugiau negu Maltos BVP). Naudos gautų IRT sektorius, nes organizacijų, kurios linkusios daugiau moterų patikėti vadovaujamas pareigas, kapitalo grąža didesnė 35 %, o visa grąža akcininkams 34 % didesnė negu kitose panašiose organizacijose.

Tyrime taip pat teigiama, kad IRT sektoriuje dirbančios moterys uždirba beveik 9 % daugiau negu moterys kituose ekonomikos sektoriuose, jos gali lanksčiau organizuoti savo darbo laiką ir joms mažiau gresia nedarbas (iki 2015 m. ES bus 900 000 laisvų darbo IRT sektoriuje vietų).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes teigė: „Dabar mums nebekyla abejonių, kad kuo daugiau moterų dirba įmonėje, tuo jos veikla sėkmingesnė. Informacinių technologijų sektoriui pats laikas tai suvokti ir suteikti moterims progą padėti sektoriui ir Europos ekonomikai pasinaudoti jų didžiuliu potencialu.“

Tyrime taip pat siūlomos keturios prioritetinės sritys, kuriose reikėtų imtis veiksmų:

1.tarp moterų ir visuomenėje kurti naują sektoriaus įvaizdį, imantis tokių veiksmų kaip merginoms patraukliausių IRT aspektų sklaida (įdomu, įvairu, pelninga ir kt.);

2.suteikti moterims daugiau galių šiame sektoriuje, pavyzdžiui, kartu su pramone remti suderintas Europos mokymo programas, kuriomis būtų skatinama aiški ir paprasta karjera IRT sektoriuje;

3.didinti verslininkių dalį IRT sektoriuje, pavyzdžiui, gerinti verslininkių galimybes pasinaudoti pradinio ir rizikos kapitalo programomis;

4.gerinti darbo sąlygas šiame sektoriuje, pavyzdžiui, pabrėžiant, kad moteris įdarbinusių įmonių veiklos rezultatai yra geresni.

Pagrindiniai faktai

Kelios pagrindinės tyrimo išvados.

1.Moterys per anksti palieka sektorių. Nors šiame sektoriuje dirba 20 % 30 metų moterų, įgijusių su IRT susijusį išsilavinimą, jame lieka tik 9 % vyresnių kaip 45 metai moterų.

2.Per mažai vadovaujamas ir su sprendimų priėmimu susijusias pareigas einančių moterų. Tik 19,2 % IRT sektoriaus darbuotojų, palyginti su 45,2 % ne IRT darbuotojų, vadovės yra moterys.

3.Per maža verslininkių dalis IRT srityje, palyginti su ne IRT sektoriais. Tarp savarankiškai dirbančių europiečių yra 31,3 % moterų, bet IRT srityje verslininkių yra tik 19,2 %.

Tyrime taip pat atkreipiamas dėmesys į veiksnius, kurie trukdo moterims visapusiškai vykdyti veiklą sektoriuje: a) kultūrinės tradicijos ir su moterų vaidmeniu susiję stereotipai, b) vidinės kliūtys ir socialiniai bei psichologiniai veiksniai, pavyzdžiui, nepakankamas pasitikėjimas savimi, derybinių įgūdžių stoka, vengimas rizikuoti ir neigiamas požiūris į konkurenciją, ir c) išorinės kliūtys, pavyzdžiui, aplinka, kurioje labai dominuoja vyrai, sunkumai suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą bei sektinų pavyzdžių šiame sektoriuje nebuvimas.

Tyrime pateikiami įvairių skaitmeninių technologijų srities darbuotojų pavyzdžiai: vaizdo žaidimų kūrėja, skaitmeninių ryšių specialistė, IRT politikos formuotoja ir kt. Ataskaitoje daroma išvada, kad teikti sektinus darbo skaitmeniniame sektoriuje pavyzdžius ir padaryti šiame sektoriuje dirbančias moteris matomas yra pagrindinis būdas sudominti daug daugiau merginų rinktis karjerą IRT sektoriuje.

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Naudingos nuorodos

  •  
     


    2022