Ką mes darome ?

  • Atsakome į lankytojų užklausas apie Europos Sąjungą: jos politikas ir veiklos sritis, istoriją ir raidą, aktualijas, ES programas, ES šalis-nares ir kandidates, Lietuvos integraciją į ES tiesiogiai (lankytojui atėjus į Centrą), telefonu arba el.paštu.
    Platiname dalinamą literatūrą (gyventojams, švietimo įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, bibliotekoms).
  • Organizuojame įvairaus pobūdžio ir tematikos (ES aktualijų, ES istorijos, ES politikų: aplinkosaugos, ekonomikos, migracijos ir kt.) renginius: paskaitas, seminarus, diskusijas, akcijas, debatus, konferencijas, akcijas, parodas, konkursus, gatvės šventes ir kt.
  • Bendradarbiaujame su kitomis ES tarnybomis: Enterprise Europe Network, Jūsų Europos patarėju, Eures ir SOLVIT, Europos vartotojų centru , Eurodesk Lietuva (http://www.zinauviska.lt/lt/kas-mes/eurodesk-tinklas) ir kt.

 

Europe Direct informacijos centrų veiklą finansuoja Europos Komisija.

EDIC yra sudėtinė Europe Direct informacinių tarnybų tinklo dalis, dar kurią sudaro:
• Europe Direct kontaktinis centras Briuselyje (skambučių centras - NEMOKAMAS telefonas 00 800 6 7 8 9 10 11 ir užklausų pateikimas el .būdu). Daugiau informacijos: http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm
• Europe Direct dokumentacijos centrai (https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/lithuania_lt)

Naudingos nuorodos

  •  
     


    2022