Lapkričio 18 d. 18:00 val. azartiškus ir aplinkosaugai neabejingus kauniečius (ir ne tik!) kviečiame pasivaržyti distanciniu būdu vyksiančiame protmūšyje  „EKOprotai su Robertu Petrausku“ bei laimėti prizų!  Šis protmūšis, kaip lengvai galima suprasti ir iš jo pavadinimo – tai žinių aplinkosaugos, ekologijos ir Europos Žaliojo kurso temomis pa(si)tikrinimas ir yra skirtas ką tik pasibaigusiam pėsčiųjų žygiui aplink Lietuvą „Už švarią Lietuvą“.

Spalio 21 d. Jonavos Senamiesčio gimnazijoje įvyko forumo debatai Europos investicijų tema “Į ką ES investuoja Jonavoje? Aš žinau, o ar žinai Tu?”.
Renginio pradžioje Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė D. Lukoševičiūtė-Burneikienė trumpai supažindino su ES Sanglaudos politikos apimtimi, tikslais ir finansiniais intstumentais, per kuriuos ES parama pasiekia įvairius Lietuvos objektus. Sanglaudos politikos poveikis pasireiškia didžiulėmis investicijomis, kurios kai kuriose šalyse siekia iki 4 % jų BVP.

Spalio 22 d. įvyko virtuali konferencija-diskusija "Europos žaliasis kursas: aktualijos ir perspektyvos", kurią organizavo Kauno Europe Direct ir kolegijos Verslo fakulteto Vadybos ir teisės katedra.
Europos Žaliasis kursas – tai ES užsibėžtas tikslas iki 2050 metų tapti neutralaus poveikio klimatui žemynu. Šio tikslo pasiekimui išmetamųjų teršalų kiekį iki 2030 m. reikėtų sumažinti bent 55 procentais, palyginti su dabar numatytais 40 procentų. Žaliasis kursas apima ne tik teršalų mažinimą, siekiant naudoti atsinaujinančią energetiką (pvz., vandenilis yra didelis energijos resursas, ES jau priimta strategija būtent jį panaudoti), ekologišką transportą, bet ir vystyti žaliosiomis technologijomis grįstą pramonę, namų ūkių energetinio efektyvumo gerinimą, efektyvų atliekų tvarkymą, biologinės įvairovės apsaugą, strategijas “nuo ūkio iki stalo” ir kt. ES imasi lyderio vaidmens inicijuodama teisės aktus ir veiksmus geresnio pasaulio, kuriame gyvename, – pradedant pastatais (Lietuvoje renovacija – didelė problema, o juk “išmetame” šilumą) ir baigiant mažiau taršiu transportu, – kūrimas.

Trečiadienį, spalio 21 d. Jonavos Senamiesčio gimnazijoje įvyks vyresniųjų klasių (9–12) moksleivių forumo debatai Europos investicijų Jonavoje tema.
Ar žinote, kokius projektus ES parėmė Jonavoje? Kiek europinėmis lėšomis buvo prisidėta prie mūsų socialinio, ekonominio, infrastruktūrinio, ekologinio ir kultūrinio gerbūvio? Gal naudojamės tuo kaip savaime suprantamu dalyku? Ar panaudojome ES pinigus ten, kur labiausiai reikia: gal Lietuvoje (ir Jonavoje) daugiausiai ES investicijų - į asfaltą, o ne į žmones? Į šiuos klausimus ir pasiruošę savo kalbose atsakyti 6 debatų dalyviai.

Naudingos nuorodos

  •  
     


    2022