Rugsėjo 18-19 d. „SPA Vilnius“ Konferencijų centre (K. Dineikos g. 1, Druskininkai) vyks konferencija-diskusija „Lietuva – 10 metų Europos Sąjungoje: ekonominiai ir socialiniai  aspektai“, kurią organizuoja Kauno kolegija ir Kauno Europe Direct informacijos centras.

Konferencija organizuojama siekiant apžvelgti Lietuvos narystės ES per dešimtmetį sąlygotus pokyčius ir perspektyvas, aptarti europinių vertybių sklaidą ir plėtotę, įvertinti ES aktualijų svarbą, ES pagalbos tinklų ir instrumentų piliečiams bei verslui panaudojimą šalyje.

Rugsėjo 8 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas pritarė ES ir Ukrainos Asociacijos ir laisvos prekybos sutarčiai (49 balsai už, 8 prieš ir 4 susilaikė) ir perdavė ją galutiniam ratifikavimui Europos Parlamento plenarinėje sesijoje, kuri vyks kitą savaitę Strasbūre. Jei kitą savaitę sutartį taip pat ratifikuos ir Ukrainos Aukščiausioji Rada, ji bus preliminariai taikoma jau nuo lapkričio 1 d.

Šiandien Europos Komisija priėmė 7,89 mlrd. eurų 2014–2020 m. ES struktūrinių ir investicijų fondų programą Lietuvai, skirtą užimtumui ir ekonomikos augimui didinti. Ši programa apima 6,7 mlrd. eurų ES investicijas ir maždaug 1mlrd. eurų Lietuvos nacionalinį įnašą. Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannes Hahnas ir Lietuvos Respublikos finansų ministras Rimantas Šadžius, dalyvaujantys aukšto lygio Sanglaudos forume Briuselyje, pasidžiaugė šiuo pasiekimu.

Antradienį, liepos 15 d.,  Europos Parlamentas balsavo už tai, kad nuo 2014 m. lapkričio 1 d. naujuoju Europos Komisijos pirmininku taptų buvęs Liuksemburgo ministras pirmininkas Jean-Claude Juncker. Už jį balsavo 422 EP nariai, prieš – 250. Kad taptų EK pirmininku, kandidatui reikėjo surinkti bent 376 EP narių balsus. Naujosios Komisijos kadencija truks penkerius metus iki 2020 m. rudens.

Naudingos nuorodos

  •  
     
     

     

User Login